Heeft de oorlog Rusland – Oekraïne te maken met de eindtijd?

27 mei 2022

De oorlog van Rusland in de Oekraïne heeft niets en gelijk ook weer alles te maken met de eindtijd.

Met ‘niets’ bedoel ik dat deze oorlog niet wordt beschreven in de bijbel. En de bijbel is voor mij de enige betrouwbare bron om ook maar iets te zeggen over de eindtijd. Er wordt namelijk veel gespeculeerd naar aanleiding van alle onrust die we zien in de wereld. Maar deze onrust is er al eeuwen.

Maar ik kijk vooral naar de ontwikkelingen in het Midden Oosten en dan met name rondom Israël. En hier is de bijbel heel duidelijk over in het Bijbelboek Ezechiël. 2500 jaar geleden heeft de profeet Ezechiël al geprofeteerd over de tijd waarin we nu leven.

In Ezechiël 36 en 37 is het herstel van de natie Israël voorspeld. 1800 jaar was de naam Israël verdwenen van de aardbodem. Maar Ezechiël heeft voorspeld dat de grond die ooit toebehoorde aan Israël aan hen teruggegeven zou worden. Zij zijn in Gods ogen de rechtmatige eigenaren.

En Ezechiël heeft voorspeld dat de Joden zouden opstaan uit de graven,  uit de holocaust. En terugkeren vanuit de hele wereld naar hun eigen land.

Deze voorspellingen uit Ezechiël 36 en 37 zijn uitgekomen in 1948 en in de daaropvolgende jaren.  In 1948 is de natie Israël opnieuw ontstaan en in de jaren erna zijn de Joden teruggekeerd uit alle landen van de wereld.

En nu lijkt het erop dat we vlak voor of al bijna in Ezechiël 38 leven. Ik leg het uit in eigen woorden en noem de actuele namen van de landen die hier genoemd worden. Rusland – als leidende partij – gaat samen met Turkije, Iran, Soedan en Libië Israël aanvallen. Het doel is economisch (roof en buit). Ezechiël schrijft dat op dat moment het volk Israël onbezorgd woont; is teruggekeerd vanuit ‘alle’ landen en dat ze het economisch heel goed heeft. Wil je hier meer over weten: bekijk dan de video ‘Ezechiël 36,37 & 38 en de eindtijd.’

Wat is er op dit moment gaande:

  • Rusland is min of meer de ‘baas’ in Syrië en is dus hiermee een ‘buurnatie’ van Israël. Zij hebben Israël al een paar keer gewaarschuwd in verband met bombardementen vanuit Israël in Syrië gericht op de vernietiging van Iraanse wapenopslagplaatsen. Iran heeft diverse wapendepots in Syrië en voorziet onder andere de Hezbollah van geld en wapens om Israël aan te vallen.
  • Rusland heeft al jaren een goede verstandhouding met Iran. Ze hebben gezamenlijk een economisch belang en Rusland heeft Iran voorzien van kennis voor atoomenergie en indirect dus ook voor het maken van een atoombom.
  • Iran kan binnen enkele weken een atoombom produceren en zegt hiermee Israël te willen aanvallen. Israël overweegt een ‘aanval’ om dit te voorkomen. Waarbij het risico toeneemt voor een oorlog vanuit Iran tegen Israël.
  • Poetin heeft een aantal jaren geleden al met Netanyahu gesproken over de grote gevonden olie en gas in Israël. Israël wilde dit niet ‘delen’ en dat werd toen al niet gewaardeerd door Poetin. Maar wat gebeurt er nu Rusland op alle mogelijke manieren wordt geboycot wat betreft olie en gas en Europa al in een vergevorderd stadium is om olie en gas te importeren van Israël via Egypte.
  • Turkije stemt tegen toetreding van Finland en Zweden tot de NAVO en zoekt hiermee toenadering tot Poetin. Ook staat Turkije open voor toerisme vanuit Rusland.

Kortom, het is niet ondenkbaar dat we op korte termijn midden in het ‘Ezechiël scenario’ zitten.

Wat zien we daarnaast nog meer:

  • Mede door de oorlog in Oost Europa hebben we in West Europa te maken met een voedsel crisis, vluchtelingen probleem en een sterk stijgende inflatie.
  • We worden nog steeds ‘geregeerd’ door angst voor besmettelijke ziekten.
  • De WHO, UN en WEF sturen aan op een globalistische wereldregering omdat zij vinden dat de nationale overheden niet in staat zijn om leiding te geven in de hierboven geschetste wereldproblemen.
  • Deze wereldregering – bestaande uit een paar rijken en machtigen van de aarde – is niet democratisch verkozen en kan dus ook niet gecontroleerd worden. Ook vanuit onze overheid zijn meerdere politici hierbij betrokken en worden er juridisch bindende besluiten genomen waarbij de eerste en tweede kamer buiten spel worden gezet.
  • En last but not least: We zien een sterke toename van mensen die vragen om een sterke wereldleider en wereldregering.

Het lijkt er dus heel sterk op dat we vlak voor de eindtijd leven. Vlak voor het moment waarop de gemeente van Jezus wordt opgenomen en de tijd van de Grote Verdrukking aanbreekt; de 7 jaren die worden beschreven in het Bijbelboek Daniël en Openbaring.

Terugkomend op de vraag: Heeft de inval van Rusland in de Oekraïne te maken met de eindtijd? Indirect heeft dat ermee te maken. Maar let vooral op de ontwikkelingen in het Midden Oosten rondom Israël.

Het toneel wordt langzamerhand klaargemaakt voor de opkomst van de antichrist. Als gelovigen zullen we echter niet aanwezig zijn om de antichrist aan de macht te zien komen. Wat we in de wereld zien, zou ons geen angst moeten bezorgen, maar juist vrede moeten brengen. Zeker als je de Bijbelse profetieën hierover kent.

Gods Woord dat 2500 jaar geleden werd gegeven aan Ezechiël wordt nu vervuld,  op dit moment. Maar God is in control! We kunnen dus zonder angst leven ondanks alle ontwikkelingen die we om ons heen zien.

Daarom eindig ik met twee uitdagingen:

Blijf up to date

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste updates: vertaalde nieuwsbrieven van Amir Tsarfati, nieuwe video’s, blogs en colums.