Waarom ligt de focus in de eindtijd op Israël?

7 oktober 2023

In 2022 heeft de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties meer resoluties aangenomen die kritisch waren over Israël dan tegen alle andere landen samen. De Algemene Vergadering heeft in 2022 vijftien anti-Israëlresoluties goedgekeurd, vergeleken met dertien resoluties waarin andere landen worden bekritiseerd, aldus ‘UN Watch.’

Rusland stond centraal in zes resoluties waarin de invasie van Oekraïne werd veroordeeld. Noord-Korea, Afghanistan, Myanmar, Syrië, Iran en de VS werden elk met één resolutie getroffen. Saoedi-Arabië, China, Libanon, Turkije, Venezuela en Qatar, die een slechte staat van dienst hebben op het gebied van de mensenrechten of betrokken waren bij regionale conflicten, werden door geen enkele resolutie bekritiseerd.


Waarom deze onbalans? Waarom waren er geen resoluties tegen landen die dissidenten executeren? De vraag wordt nog verwarrender als je bedenkt dat Israël de enige democratie in het Midden-Oosten is en het enige land waar vrijheid is om diverse religies uit te oefenen.

Het antwoord is heel eenvoudig: Israël is van cruciaal belang voor het eindtijd scenario zoals beschreven in de bijbel. Ik verwijs je naar een paar delen in de bijbel waar je dit kunt nalezen:

De overmatige focus op de natie Israël, niet alleen door de VN maar ook door de rest van de wereld, is dus geestelijk en gedreven door satans verlangen om de Joden te elimineren. Om er op deze manier voor te zorgen dat de voorspellingen van Gods Woord – de bijbel – zoals hiervoor benoemd, niet uitkomen. Daarom speelt oorlog in de eindtijd met Israël een grote rol.


Ik citeer twee teksten uit de bijbel wat God heeft beloofd:

  • Psalm 94:14: Want de HEERE zal Zijn volk niet in de steek laten, Hij zal Zijn eigendom niet verlaten. (Uit HSV vertaling)
  • Romeinen 11:1-2a: (1) Ik (=Paulus) zeg dan: Heeft God Zijn volk verstoten? Volstrekt niet! Ik ben immers ook een Israëliet, uit het nageslacht van Abraham, van de stam Benjamin. (2) God heeft Zijn volk, dat Hij van tevoren kende, niet verstoten. (Uit HSV vertaling)

En als je het hele hoofdstuk van Romeinen 11 leest, dan zie je dat Paulus tot de conclusie komt dat Israël tijdelijk is ‘verstoten’ ten gunste van de niet-joden (=heidenen), maar in de eindtijd weer volledig wordt aangenomen door God.

Van alle naties op aarde koos God Israël als Zijn eigen bijzondere volk. Van alle naties op aarde heeft God Zijn Zoon Jezus door het volk Israël op de wereld gebracht. Van alle naties op aarde wordt de verlossing van de zonde door Jezus, vanuit het Joodse volk en als Zoon van God aan de wereld aangeboden. De boodschap van verlossing van zonde en herstel van onze relatie met God, kwam eerst tot de Joden en pas daarna ook tot de Grieken. Je het woord Grieken ook omschrijven als niet-Joden of heidenen.


Nog een paar gedeelten uit de bijbel om te onderbouwen waarom de focus bijbels gezien op Israël lag en nog steeds ligt.

De Bijbel zegt in Handelingen 1:8: ‘maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal; en u zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde.’ Je ziet dus dat er een bepaalde volgorde is waarin God had gepland dat Zijn redding op deze aarde zou landen.

De kracht van de Heilige Geest die op Pinksteren kwam, kwam dus eerst tot de Joden, zodat zij getuigen konden zijn in Jeruzalem en Judea. Er ontstond vervolging en veel Joden verspreidden zich naar Samaria en vervolgens naar diverse heidense gebieden. De boodschap van verlossing begon zich toen onder de heidenen te verspreiden. Met als doel dat alle volken, naties, stammen en talen bereikt worden.

En in Johannes 4 zei Jezus, toen Hij met de Samaritaanse vrouw sprak, dat de verlossing uit de Joden komt. En zij erkende dat dit waar was. Daarom weten wij dat het woord van God uit Jeruzalem komt, niet uit Rome 😉. Paulus schrijft om die reden in zijn brief aan de Romeinen dat het eerste doel van God de Joden was en dat dit uiteindelijk ook het laatste doel is.


De God van de bijbel is een God die vooraf vertelt hoe het zal gaan. Wij kunnen moed putten uit het feit dat alles wat Hij aan en over Israël beloofde, zal gebeuren precies zoals Hij zei dat het zou gebeuren. Jeruzalem is de plaats waar de kerk werd geboren, zoals geschreven in Handelingen 1:8. De stad Jeruzalem is nu een lastige ‘steen’ voor alle naties, zoals geprofeteerd en beschreven in Zacharia 12:3.


Als er één les is die wij allemaal van het volk Israël zouden kunnen leren, dan is het dat God trouw is aan Zijn woord. Aan dat wat Hij heeft laten opschrijven in de bijbel:

  • Jezus kwam eerst naar de Joden en daarna naar de Grieken, precies zoals in de bijbel is opgeschreven.
  • Degenen die in Jeruzalem bleven, zoals Jezus hun had opgedragen, ontvingen de kracht om op Pinksteren getuigen te zijn, precies zoals Jezus had gezegd.
  • De kerk begon zich te verspreiden van Jeruzalem naar Judea en vervolgens naar Samaria, en vervolgens tot aan de uiteinden van de aarde, precies zoals de Bijbel het zegt.

En omdat dit allemaal is uitgekomen, kunnen we ook vasthouden aan de profetieën gesproken en geschreven in de bijbel over de eindtijd.

Dus waarom ligt de focus in de eindtijd op Israël? Omdat God dit heeft voorspelt in de bijbel en Hij in de eindtijd gaat laten zien dat alles wat Hij ooit beloofd heeft aan en over het volk Israël ook uitkomt.


Mag ik je uitnodigen om dit te voor jezelf te gaan onderzoeken:

Wil je Jezus leren kennen?


Wij leggen jou graag persoonlijk het evangelie uit.

Contact

Blijf up to date

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste updates: vertaalde nieuwsbrieven van Amir Tsarfati, nieuwe video’s, blogs en colums.