Speelt Damascus een rol in de eindtijd?

27 mei 2023

Ik geloof dat Damascus een rol speelt in de eindtijd. In de aanloop naar de grote verdrukking. En wel om twee redenen.

Allereerst: de profetie / voorspelling in de bijbel gesproken door Jesaja over Damascus is nog niet (volledig) uitgekomen. Daarnaast is Rusland al jaren – en ondertussen ook Iran – indirect de ‘baas’ in Syrië. Zij bepalen ook wat er gebeurt in Damascus, de hoofdstad van Syrië. Rusland en Iran zijn twee van de vijf landen die worden genoemd in Ezechiël 38.

—–

Allereerst de woorden van Jesaja in hoofdstuk 17 het eerste vers:

‘De last over Damascus. Zie, Damascus houdt op een stad te zijn. Het zal een puinhoop worden, een ruïne.’ (HSV – Herziene Staten Vertaling)

Damascus is de hoofdstad van Syrië en behoort tot de één van de oudste steden van de wereld. Van de stad zijn overblijfselen gevonden die dateren van 2500 jaar v. Christus  Het is de oudste ononderbroken bewoonde stad van de wereld. Wel werd de stad in 732 v.C. veroverd door Assyrië, waarna de stad werd geplunderd en de bevolking als gevangene werd weggevoerd.

Jesaja, die leefde in de periode ca. 767 – 687 v.C., profeteerde een last van Damascus (Jesaja 17:1); een zware en pittige profetie over de stad.

Is deze profetie vervuld? Hoofdstuk 17 van Jesaja gaat vooral over Israël en over de onrust in de omliggende volken. Damascus als stad bestaat vandaag de dag nog steeds. Over de vervulling van deze oude profetie is dan ook verschil van mening. Er zijn drie mogelijkheden:

  1. De profetie is al volledig vervuld;
  2. De profetie is nog niet uitgekomen.
  3. De profetie is gedeeltelijk vervuld.

Sommige uitleggers zien een gehele of gedeeltelijke vervulling in de verovering, plundering en wegvoering van de stad door de Assyrische koning Pul (= Tiglathpileser III) in 732 v.C.

Onduidelijk is of het oordeel ‘dat zij geen stad meer zij’ (Jes. 17:1) tijdelijk dan wel pertinent zal zijn. Is de voorspelling van ‘een vervallen puinhoop’ een tijdelijke of een blijvende status?

Aangezien Damascus nog steeds bestaat, verwacht ik dat de profetie van Jesaja 17 nog vervuld moet worden of dat we de ‘eindvervulling’ gaan meemaken. Waarschijnlijk zal dit gebeuren in een oorlog met of aanval van Israël, waarbij trouwens ook Israël zware verliezen zal lijden.

Hoofdstuk 17 bevat elementen die naar toekomstige gebeurtenissen lijken te wijzen: Jacob (Israël) zal wegteren, een ‘overblijfsel’ zal overblijven, de mens zal zien op zijn Maker en het oordeel over de vele volken die Israël uitplunderen.

Ik verwacht dat de verwoesting van Damascus de aanleiding zal zijn voor de invasie door Rusland, Iran en de andere bondgenoten die genoemd worden in Ezechiël 38.

—–

En daarbij kom ik bij mijn tweede argument: Rusland en Iran – twee van de genoemde volkeren in Ezechiël 38 – zijn heel actief in Syrië. Rusland heeft ervoor gezorgd dat Assad in het zadel bleef en bepaalt wat er in het land gebeurd. Maar Rusland heeft nu de handen vol aan de oorlog met Oekraïne. Rusland en Iran werken samen door de ruil van drones en kennis over het maken van een atoombom. Iran smokkelt dagelijks wapens naar terroristische organisaties in Syrië en gebruikt Syrië ook als doorvoerland naar de Hezbollah in Libanon.  Hierbij is Damascus een belangrijke stad met vliegveld waar wapens en munitie binnen komen. Tijdens de recente aardbevingen in Turkije en Syrië heeft Iran de combi gemaakt van hulpgoederen en wapens. Zo kun je ze bijna ongezien het land binnensmokkelen.

Daarom lees je wekelijks via media kanalen in het Midden Oosten dat Israël wapentransporten en wapendepots bombardeert in Damascus. En dat Israël ook regelmatig kopstukken elimineert van de IRG (Iraanse Revolutionaire Garde) om te voorkomen dat ze een massale aanval krijgen te verduren vanuit de terroristische groepen. Iran probeert zo als land buiten de oorlog te blijven.

Rusland staat dit nog oogluikende toe van Israël, maar komt ook steeds meer op het punt om naast Iran te gaan staan.

Daarnaast nog een merkwaardig feit uit 2020: De massale explosie van ammoniumnitraat in Beiroet (Libanon). In eerste instantie melden de media dat dit een explosie was veroorzaakt door 2750 ton ammoniumnitraat. Uit latere onderzoeken bleek gezien de kracht van de explosie dat dit maximaal 500 ton is geweest. Oftewel – waar is de andere ruim 2200 ton gebleven? Er zijn bronnen die beweren dat dit onder andere in de jaren ervoor al is getransporteerd naar Syrië en vooral naar Damascus. Maar dat durft niemand met zekerheid zeggen.

Het gegeven dat Damascus één van de belangrijkste doorvoerplekken is voor Iran voor zware wapens naar de aan hun gelieerde terroristische organisaties, verhoogd de kans dat Israël op een zeker moment heel zwaar zal gaan ingrijpen. Of met eigen zware wapens of Damascus vernietigt zichzelf omdat er veel munitie, kernwapens, bommen en ammoniumsulfaat zijn opgeslagen.

Dit zal een mogelijke aanleiding kunnen zijn voor Rusland om in te grijpen waarbij Iran, Turkije, Sudan en Libië gaan aansluiten om Israël een lesje te leren. Zoals Ezechiël dit al heeft voorspelt in zijn 38e en 39e hoofdstuk. Waarbij we weten dat God ingrijpt omdat het anders faliekant verkeerd zou aflopen met Israël. Ondanks dat de schade ook groot zal zijn voor Israël zoals je leest in Jesaja 17.

Dat zal waarschijnlijk ruimte creëren voor de antichrist om als een charismatische wereldleider in te grijpen. Hij maakt een einde aan alle wereldreligies en zorgt dat Israël in Jeruzalem de derde tempel gaat bouwen. Alles blijkt al klaar te liggen.

In deze periode verwacht ik de opname zoals de bijbel die heeft voorspeld door de allergrootste zendeling aller tijden: Paulus. Dit beschrijft hij in zijn eerste brief aan de Thessalonicenzen in het vierde hoofdstuk.


Kortom, ik verwacht dat Damascus een rol speelt in de aanloop tot de eindtijd; de grote verdrukking. Weet ik het zeker? Dat weet niemand. Daarom mijn advies: lees zelf in je bijbel wat hierover geschreven staat en volg de nieuwsmedia in het Midden Oosten.

Helaas niet via de NOS. Die is heel selectief en vermeldt hier zo min mogelijk over. Benieuwd welke wel? Een goede nieuwsbron over het midden Oosten zonder speculatie vind je op Telegram: Amir Tsarfati. Of meld je aan voor de nieuwsbrief op deze site. Dan ontvang je elke week de vertaalde nieuwsbrief van Amir Tsarfati in het Nederlands.

Wil je Jezus leren kennen?


Wij leggen jou graag persoonlijk het evangelie uit.

Contact

Blijf up to date

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste updates: vertaalde nieuwsbrieven van Amir Tsarfati, nieuwe video’s, blogs en colums.