Economie wordt de reden voor een oorlog met Israël

18 mei 2023

Wat gaat in het Midden Oosten de reden worden voor een oorlog met Israël? De oorlog die gaat komen is een mooie barometer voor de eindtijd. Is het de oorlog zoals voorspeld in Ezechiël 38 of is het  een oorlog om een hele andere – op dit moment heel logische – reden?

  • Is de reden religie? In het Midden Oosten lijkt alles te draaien om problemen tussen de diverse religies. De moslims hebben een hekel aan Joden maar ook de christenen en er wordt regelmatig opgeroepen om Joden en daarna ook de christenen uit te roeien. Maar ook de moslims onderling kan een aanleiding zijn voor een oorlog. De sjiieten en soennieten kunnen onderling elkaars bloed wel drinken. Iran – sjiieten – voert via terroristen oorlog tegen onder andere de soennieten in Irak en Saoedi Arabië.
  • Is de reden het conflict om landbezit? De Joodse staat Israël is in 1948 opgericht in een gebied waar Joden, Arabieren en Palestijnen op dat moment naast elkaar woonden. Ondertussen is er veel grond ingenomen door de staat Israël en nog steeds keren er m maandelijks Joden terug uit alle delen van de wereld. Meerdere keren is gezocht naar een oplossing voor 3 naties naast elkaar: Arabieren, Palestijnen en Joden. Maar dit is nooit gelukt en de onderlinge spanningen nemen elk jaar toe. Waarbij er nu zelfs een profetie is van een Iman dat dit jaar voor 8 juli 2022 de natie Israël is verdwenen.
  • Is de reden het Palestijns-Israëlische conflict? Elk jaar – en zeker tijdens de ramadan – nemen de onderlinge conflicten toe en worden de aanvallen gewelddadiger. Er is geen oplossing waar de Palestijnen akkoord mee willen gaan. Hun enige oplossing is een volledige Palestijnse staat zonder Joden.

Alle 3 genoemde redenen zouden aan de basis kunnen liggen van een oorlog met Israël. En het is ook niet ondenkbaar dat een keer de vlam in de pan vliegt.

Maar de oorlog die ik verwacht is het Ezechiël scenario waarbij Rusland Israël gaat binnenvallen vanwege economische motieven. Met de landen Turkije, Iran, Soedan en Libië in zijn kielzog.

Hierbij volg ik de woorden die zijn opgeschreven in Ezechiël hoofdstuk 38 vers 8 t/m 12:

  • Vers 8: Aan het einde van de jaren zult u komen in een land dat hersteld is van het zwaard, bijeengebracht uit vele volken op de bergen van Israël, die tot een blijvende verwoesting waren geworden. Als zij uitgeleid zijn uit de volken, zullen zij allen onbezorgd wonen.
  • Vers 9: U zult oprukken, u zult komen als een verwoesting; u zult als een wolk zijn en het land bedekken, u en al uw troepen en vele volken met u (zie opsomming in de bijbel in vers 1-4)
  • Vers 10: Zo zegt de Heere HEERE: Op die dag zal het gebeuren dat er overleggingen in uw hart zullen opkomen en dat u een kwaad plan beramen zult.
  • Vers 11: U zult zeggen: Ik zal optrekken tegen een niet ommuurd land, komen bij mensen die rustig en onbezorgd wonen, die allen zonder muur en grendel wonen en geen poorten hebben,
  • Vers 12: om roof te plegen, om buit te roven, om u tegen de nu bewoonde puinhopen te keren en tegen een volk dat uit de heidenvolken verzameld is, dat vee en bezit verworven heeft, dat in het midden van het land woont.

Kortom:

  • Israël is hersteld na 1800 jaar (135 na Chr. tot 1948) geen natie te zijn geweest. Ze zijn teruggekeerd uit de vele volkeren waar ze verstrooid waren. Ze wonen nu onbezorgd en ervaren een grote welvaart.
  • Het doel van deze oorlog die geleidt wordt door Rusland: roof plegen en buit roven! Het gaat dus om economische belangen.

Voor de kust van Israël hebben ze in 1999 grote voorraden olie en gas gevonden. Het land is van een importeur van brandstof een exporteur van gas geworden. Economisch heeft dit een enorme boost gegeven aan Israël.

Er liggen plannen voor de aanleg van een EastMed-pijpleiding vanuit Israël, via Cyprus naar Zuid Europa (Griekenland). De betrokken landen zijn voor en werken mee. Maar Turkije is tegen dit plan. Zij willen hun deel van de opbrengsten. Ook Rusland kijkt met argusogen wat er gebeurt vanwege de olie en gas boycotten vanuit het Westen. Als Israël een deel van hun export naar het Westen gaat overnemen, ligt een aanval vanuit Syrië – waar Rusland de baas is – voor de hand. Poetin heeft in een overleg – enkele jaren geleden – met Netanyahu laten weten te willen delen in de gas en olie voorraden. Het ‘nee’  van Netanyahu stond hem toen al niet aan.

Speelt religie, landbezit en de Palestijnse kwestie geen rol? Dit kan zeker een rol spelen maar het is niet voorspeld door Ezechiël als DE reden waarom Israël aangevallen wordt. Dat is een economische reden en de kans dat Rusland deze ‘noodsprong’ gaat maken, is gezien de huidige boycotten heel realistisch.

Gods Woord dat 2500 jaar geleden werd gegeven aan Ezechiël wordt nu vervuld,  op dit moment. Maar God is in control! We kunnen dus zonder angst leven ondanks alle ontwikkelingen die we om ons heen zien.

Daarom eindig ik met twee uitdagingen:

Blijf up to date

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste updates: vertaalde nieuwsbrieven van Amir Tsarfati, nieuwe video’s, blogs en colums.