God strijdt altijd voor Israël. Ook nu in de eindtijd!

26 mei 2024

In 1948 werd Israël geboren als een natie die elke dag op de rand van vernietiging stond. Elke dag van dat jaar, en het jaar daarop, en het jaar daarop. Elke dag was een dag die een geschenk van God was, omdat de verwachting was dat Israël vernietigd zou worden. Alle vijanden, overal om hen heen, dachten dag en nacht na: “Hoe gaan we ze vernietigen?”

In 1948, nog geen twee uur nadat de staat Israël werd uitgeroepen, vielen Libanon, Syrië, Jordanië en Egypte binnen. En gelijktijdig viel zelfs Irak Israël binnen. En alsof dat nog niet genoeg was, ook de lokale Arabieren sloten zich hierbij aan. Een wonder: De oorlog eindigde met 30% meer land voor Israël dan toen de oorlog begon.

Hoe zag het Israëlische leger eruit:

  • Twee vliegtuigen – met in de ene hand de stuurknuppel en met de andere hand bom voor bom gooien.
  • Vijf gepantserde voertuigen
  • Tienduizenden soldaten die absoluut geen ervaring hadden: Overlevenden van de vernietigingskampen.

Het is één groot wonder. Op dit moment bestuderen ze in West Point (United States Military Academy) voorbeelden van Israël hoe je effectief een oorlog kunt voeren en winnen. Ze hebben ook  alle verhalen over de oorlog van Israël in 1948 doorgenomen. Maar ze hebben ze allemaal bij het afval gegooid. Waarom: omdat ze er niets van konden leren. De Israëli’s hebben niets geweldigs gedaan. God vocht overal voor hen. West Point kan de oorlogen van Israël uit 1948 niet inzetten om er iets van te leren.

In 1948 ging Psalm 83 in vervulling. Alle naties die Psalm 83 noemt, zijn alle landen om Israël heen, en Hij zegt zelfs: “En Assyrië sloot zich zelfs bij hen aan”. Het  Irak van vandaag. En wat was hun reden in 1948? In ieder geval geen olie en en gas. Dat had Israël toen nog niet. Ze wilden dat Israel zou worden vernietigd omdat zij zojuist de naam hadden veranderd van Palestina in Israël.

Ook daarna heeft Israël nog een paar hele wonderlijke overwinningen behaald. In 1967 en in 1973. Het is gewoon een wonder dat Israël nog bestaat.

In de afgelopen tien jaar hebben wij, de generatie die nu leeft, een verbazingwekkende overgang gezien van Israël. Van een klein, kwetsbaar, onzeker, gevaarlijk en zeer arm land naar een krachtige natie. Veilig, zeker en welvarend. De verandering is onvoorstelbaar. Vandaag de dag worden Israël beschouwd als de achtste machtigste natie op aarde.

Helaas ziet de overgrote meerderheid van de kerk vandaag de dag het volk Israël als niets meer dan een politieke entiteit en niet als de vervulling van profetie. Hoe is het mogelijk dat de bijbel op dit punt niet begrepen wordt?

Ezechiël 36:22-24
“Zeg daarom tegen het huis van Israël: ‘Zo zegt de Heer GOD: ‘Ik doe dit niet ter wille van u, o huis van Israël, maar ter wille van mijn heilige naam, die u onder de volken hebt ontheiligd, waar u ook heen ging. En Ik zal Mijn grote naam heiligen, die ontheiligd is onder de natiën, die jij in hun midden hebt ontheiligd; en de volken zullen weten dat Ik de HEER ben”, zegt de Heer GOD, “wanneer Ik voor hun ogen in u geheiligd word. Want ik zal je uit de volken halen, je uit alle landen verzamelen en je naar je eigen land brengen.’’

  • Ezechiël 37 geeft specifieke details over de terugkeer van Gods uitverkoren volk naar het land Israël.
  • De hoofdstukken 38 en 39 beschrijven de ‘Ezechiel oorlog’ die geen historische parallel kent en dus nog in de toekomst ligt.
  • Ezechiël 40-48 beschrijft een tempel die niet is geweest. Dit moet de tempel wel zijn van de duizendjarige regering van Jezus Christus op aarde in Jeruzalem.
  • Hoofdstuk 48 van Ezechiël zegt dat de 12 poorten van de stad vernoemd zullen worden naar de 12 stammen van Israël. Als God Zijn uitverkoren volk heeft verstoten, waarom zouden de poorten van het tempelterrein van waaruit Jezus zal regeren dan vernoemd zijn naar de stammen van Israël? Waarom zou Hij terugkeren naar de Olijfberg in Jeruzalem, en waarom zou ons eeuwige huis dat uit de hemel neerdaalt het Nieuwe Jeruzalem worden genoemd?

Niets van wat Ezechiël schreef ging in de tijd van Jezus in vervulling. In feite werd niets ervan gedurende de afgelopen 2600 jaar vervuld, tot 14 mei 1948, toen, zoals Jesaja 66:8 zegt, een natie in één dag werd geboren.

 

Zacharia 14:1-3
Zie, de dag van de HEER komt eraan en uw buit zal in uw midden worden verdeeld. Want Ik zal alle volken verzamelen om tegen Jeruzalem te strijden; de stad zal worden ingenomen, de huizen geplunderd en de vrouwen verkracht. De helft van de stad zal in ballingschap gaan, maar het overblijfsel van het volk zal niet uit de stad worden afgesneden. Dan zal de HEER uitgaan en tegen die volken strijden, zoals Hij strijdt op de dag van de strijd.

De dag des Heren is een verwijzing naar de Grote Verdrukking. Die beschreven wordt als de 70e jaarperiode in Daniël 9. Dit is wat Jezus ook citeert in Mattheus 24. En Zacharia profeteert dat er een dag komt waarop de Heer in de aanval gaat tegen de vijanden van Israël en vecht ‘zoals Hij vecht op de dag van de strijd.’

We hebben gezien hoe God Zijn volk uit alle naties waarheen Hij hen verstrooide, bijeenbracht. We hebben gezien hoe Hij hen de kracht gaf om tegen astronomische tegenslagen te zegevieren. En op een dag nadat de kerk verdwenen is (opname) en zich in het Vaderhuis bevindt, zal Hij strijden tegen al deze naties die zich tegen Jeruzalem verzamelen. De wereld draait nu die kant op. Dat betekent dat, omdat we Ezechiël 36 en 37 al in vervulling zien gaan, de oorlog van de hoofdstukken 38 en 39 naderbij moet komen. En dat we dichtbij de opname komen, de grote verdrukking en… het 1000 jarig vrederijk. Met de 4e tempel die is beschreven in Ezechiël 40-48.

 

Jesaja 43:2-3
Als je door de wateren gaat, zal ik bij je zijn; en door de rivieren zullen zij u niet overstromen. Als je door het vuur loopt, zul je niet verbrand worden, noch zal de vlam je verschroeien. Want ik ben de HEER, uw God, de Heilige van Israël, uw Redder.

Hoe weten we dat het moderne Israël het Bijbelse Israël is? Omdat wat God over hen sprak door de profeten, gebeurt vlak voor onze ogen. Hij heeft hen op wonderbaarlijke wijze verdedigd en versterkt, en binnenkort zal Hij strijden tegen de hele wereld die Jeruzalem wil wegnemen. Hij is nog steeds bij hen!

Bedenk dat de Verlosser van Israël de Heer onze God is. Dat Jezus – uit de stam van Juda – het Hoofd van de kerk is.  Zoals Hij was en is met Israël, zo zal Hij ook met ons zijn. Hij heeft hen niet in de steek gelaten en Hij zal ons niet in de steek laten. Niet de kinderen van God die nu al leven met vervolging – alleen om het feit dat ze in Jesus geloven. En ook niet ons. Wij leven nog in vrijheid. Maar ook wij zien al een kentering in onze samenleving: als we maar meegaan, worden we getolereerd. Maar als we ons aan Gods Woord willen houden, krijgen we nu al tegenstand. En het neemt langzamerhand toe.

Toch mogen ook wij weten: zoals God Israël niet in de steek laat, zal hij ook zijn kinderen niet in de steek laten.


Ben jij al een kind van God? Of twijfel je nog? Lees dan eens in de bijbel over Israël en Gods plan met dit volk – ook in de eindtijd. En in de grote verdrukking. En maak ook zelf een keuze om God te erkennen als jouw Schepper en Jezus als Zoon van God die ook stierf voor jouw zonden. Hoe kun je dat doen?  Kijk de video: Hoe kan ik God leren kennen?

Wil je Jezus leren kennen?


Wij leggen jou graag persoonlijk het evangelie uit.

Contact

Blijf up to date

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste updates: vertaalde nieuwsbrieven van Amir Tsarfati, nieuwe video’s, blogs en colums.