Wat zegt de Islamitische Jihad tegen Israël over de eindtijd?

9 augustus 2022

De Islamitische Jihad en Israël zijn een staakt-het-vuren overeengekomen. Het was een korte maar krachtige 3-daagse ‘oorlog’. Op dit moment is de oorlogsdreiging voorlopig voorbij. Maar is dit werkelijk zo of is dit een voorbode voor de Ezechiël 38 oorlog? Een voorbode voor de eindtijd?

Een paar feiten naar aanleiding van deze Islamitische Jihad:
Rusland, Turkije en Iran veroordeelden Israël
De Soennitische Arabische landen hebben niet gereageerd en hebben hun banden met Israël niet verbroken
De westerse wereld stond aan de zijde van Israël. Waarbij de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk duidelijk partij hebben gekozen.

Ik neem je mee naar een paar Bijbelteksten uit Ezechiël 38 – de verzen 2 t/m 6. Ik heb gebruik gemaakt van de HSV vertaling. Waarbij de namen van de landen zoals ze nu bij benadering zijn te omschrijven tussen haakjes erbij geschreven:
Mensenkind, richt uw blik op Gog, het land van Magog (=Rusland), de oppervorst van Mesech en Tubal, en profeteer tegen hem.
Zeg: Zo zegt de Heere HEERE: Zie, Ik zál u, Gog, oppervorst van Mesech en Tubal!
Ik zal u omkeren, Ik zal haken in uw kaken slaan en Ik zal u doen uittrekken: u, met heel uw leger, paarden en ruiters, allen uitmuntend gekleed, een grote strijdmacht met grote en kleine schilden, die allen het zwaard hanteren.
Bij hen zijn Perzen (= Iran), Cusjieten (= Soedan) en Puteeërs (=Libië), allen met schild en helm,
Gomer met al zijn troepen, Beth-Togarma (= Turkije), in het uiterste noorden – Letterlijk: aan de zijden van het noorden; zie ook vers 15. met al zijn troepen, vele volken met u.

Van de 5 genoemde landen, zijn er 3 landen die op dit moment de verdediging en tegenaanval van Israël hebben veroordeeld. Dit zijn 3 van de 5 landen die volgens de profetie van Ezechiël uiteindelijk Israël zullen gaan aanvallen waarbij Rusland de lead heeft.

Ik vervolg uit hetzelfde hoofdstuk Ezechiel 38 vers 13:
Sjeba + Dedan (=Saoedi Arabië), de kooplieden van Tarsis (= Europa) en al hun jonge leeuwen (= Amerika) zullen tegen u zeggen: Komt u om een roof te plegen? Hebt u uw strijdmacht bijeengebracht om buit te roven, om zilver en goud mee te voeren, om vee en bezit mee te nemen, om een grote roof te plegen?

Oftewel: Saoedi Arabië (de Soennieten), Europa en Amerika houden zich afzijdig. Ze veroordelen Israël niet maar komen hen ook niet te hulp.

We zitten nog niet in het Ezechiël 38 scenario. Maar … mogen we dit zien als een opmaat naar de Ezechiël 38 oorlog? Benieuwd hoe dit zit? Lees Ezechiël 38 en bekijk (nog een keer) de video over Ezechiel 36, 37 en 38.

Blijf up to date

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste updates: vertaalde nieuwsbrieven van Amir Tsarfati, nieuwe video’s, blogs en colums.