Waarom zou je je laten dopen als je christen bent of wordt?

1 juli 2022

De doop is één van de gemakkelijkste onderwerpen uit de bijbel. Helaas wordt het vaak heel erg moeilijk gemaakt. Er zijn superdikke boeken geschreven over dit onderwerp en de discussies over de doop lijken vaak erg ingewikkeld. Meestal omdat er allerlei ingewikkelde theorieën zijn ontstaan in de loop van de tijd die niet rechtstreeks zijn te herleiden uit de bijbel.

Het gaan volgen van Jezus, ook in de doop door onderdompeling, is belangrijker dan ooit. We leven in de eindtijd. De opname van de gemeente – zal gezien de profetieën uit de bijbel die nu voor onze ogen vervuld worden – binnenkort kunnen plaatsvinden. En  dan breekt de periode van de 7 jaar grote verdrukking aan. Als je in Openbaring leest wat er dan staat te gebeuren, kan ik je maar één goed advies geven. Ga op onderzoek wie Jezus is en volg gewoon de Bijbelse opdracht: laat je dopen.

Wat is doop?

Daar waar in de bijbel wordt gesproken over dopen, komt dit van het Griekse woord ‘Baptizo.’ En  Baptizo betekent onderdompelen. Dus als er in de bijbel het woord dopen staat zou je dit ook steeds kunnen vervangen door onderdompelen.

Doop door onderdompeling

Dopen is onderdompelen

Wanneer laat je je dopen?

Als je je bekeerd hebt. In de bijbel staat dat iedereen zondig is en dat we als gevolg van de zonde zullen sterven. In de bijbel staat zelfs dat we twee keer dood gaan. Allereerst de lichamelijke dood. Als je om je heen kijkt, dan kun je dit niet ontkennen.

De tweede dood heeft te maken met het eindoordeel zoals beschreven in Openbaring. En deze dood kun je voorkomen door je te bekeren tot God. En dat kan alleen door het offer van Jezus aan te nemen die is gestorven om deze dood voor ons weg te nemen. Als je de keuze maakt om te geloven in Jezus en Jezus te aanvaarden als jouw verlosser van de zonde, wordt je opnieuw geboren. Of anders gezegd je wordt dan ‘geestelijk geboren’. En dan heeft de tweede dood geen grip meer op je. Je hebt dan het eeuwige leven. Een leven waarin de eeuwigheid doorbrengt met God. En dat kun je nu al beginnen.

Als je dit wilt, bid dan het volgende (alleen als je het ook werkelijk wilt):

Vader God,  Ik realiseer mij dat ik zondig ben en ik wil bij U terugkomen. Wilt U mijn zonden vergeven. Ik wil niet langer mijn eigen weg volgen en ik verlang naar een nieuw leven met U. Ik geloof en aanvaard dat Jezus de overwinning op de tweede dood behaald heeft door te sterven aan het kruis. Ik aanvaard dat Jezus de oplossing voor mijn probleem is. En ik wil leren om dicht bij U te leven door Jezus te leren volgen in mij leven.

Wanneer laten dopen?

Het antwoord is heel eenvoudig en kort: direct na je bekering! Bij alle voorbeelden die in de bijbel worden beschreven is dit op dezelfde dag dat iemand zich bekeerde of zich realiseerde dat het Gods opdracht was om zich te laten dopen.

Paulus heeft er het langste over gedaan: 3 dagen na zijn bekering 😊

Dopen is onderdompelen en weer opstaan

Dopen is onderdompelen en weer opstaan

Waarom aarzelen?

Vaak komt dit voort uit twijfel of angst.

Je vraagt je af of dit wel in de bijbel staat. Of je denkt dat God het ook prima vind dat je dit niet doet of je redeneert dat ‘kinderdoop’ en/of belijdenis doen een goed alternatief is.

Maar ook angst is heel herkenbaar: hoe gaan je familie, je vrienden of je collega’s reageren?

Ik heb maar één advies: Doe wat God zegt en laat je niet leiden door twijfel of angst voor mensen. Ga de bijbel lezen over de doop door onderdompeling en ga doen wat er staat.

Doop en lid worden van een gemeente/kerk

Het zoeken van een kerk die jou verder helpt om Jezus te volgen vraagt vaak de nodige tijd. En soms accepteert de kerk waar jij of je ouders lid zijn, niet dat jij je laat dopen door onderdompeling. Daarom het advies: niet twijfelen en gewoon laten dopen.

Wij helpen je graag een groep met mensen of kerk te zoeken waar jij kunt leren hoe je Jezus kunt volgen in je leven. Waar je samen op kunt trekken, leren en elkaar bemoedigen. Vanzelfsprekend ben je welkom bij het Aanbiddings Café om bemoedigt te worden en mee te bouwen.

Hoe zit het met kinderdoop, belijdenis etc?

Daar kan ik heel kort over zijn. Dit lees ik niet rechtstreeks in de bijbel. Dus volg ik dat niet en zie ook niet de noodzaak hier iets over te zeggen. Ik houdt het liever eenvoudig en volg datgene wat wel beschreven is in de bijbel.

Hoe belangrijk is de doop?

Ook hier kan ik kort over zijn. Als het in de bijbel staat is het belangrijk. Zowel de aanleiding/voorwaarde als de vorm. God heeft dit niet voor niets zo laten opschrijven. Waarom zou je hier een uitleg bij zoeken die je zelf of je omgeving beter lijkt.

Twee teksten uit de bijbel die je verder kunnen helpen:

Want God had de wereld zo lief dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. (Johannes 3:16)

Petrus antwoordde: ‘Keer u af van uw huidige leven en laat u dopen onder aanroeping van Jezus Christus om vergeving te krijgen voor uw zonden. Dan zal de heilige Geest u geschonken worden…

…Degenen die zijn woorden aanvaardden, lieten zich dopen; op die dag breidde het aantal leerlingen zich uit met ongeveer drieduizend. (Handelingen 2:38 en 41)

Dopen is de eerstvolgende stap als je christen wordt

En zoals ik al schreef ‘het is één van de gemakkelijkste onderwerpen uit de bijbel.’  Ben jij al overtuigt van de doop, neem gerust contact met ons op en laat je tijdens een doopdienst vanuit het Aanbiddings Café dopen.

Wil jij je hier verder in verdiepen?

Wij hebben het boekje ‘Doopgewoon’ – geschreven door Ard Huizinga – opnieuw mogen uitgeven. Ze liggen standaard op locatie van de Aanbiddings Café avonden. Daar kun je ze meenemen. Voor jezelf of om iemand anders hiermee te verassen.

Doopgewoon - ontdek wat de doop voor jou kan betekenen

Woon je niet in Noord Nederland? Mail naar hallo@eindtijd.nl en wij zorgen dat je een exemplaar ontvangt.

Wil je Jezus leren kennen?


Wij leggen jou graag persoonlijk het evangelie uit.

Contact

Blijf up to date

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste updates: vertaalde nieuwsbrieven van Amir Tsarfati, nieuwe video’s, blogs en colums.