Waarom is toewijding aan God belangrijk ik de eindtijd?

21 juni 2022

Waarom zou je je toewijden aan God in de eindtijd? Dit is een vraag die ik regelmatig krijg als ik uitleg dat we gezien de profetieen in de bijbel in de eindtijd leven. Met vaak de reactie: ‘Als dit toch al het plan is, dan gaat het toch wel gebeuren of ik mij actief toewijd aan God of gewoon mijn leventje leidt zoals ik dat altijd al doe.’

De mate waarin we Gods toewijding aan ons ervaren, wordt mede bepaald door de mate waarin wij ons toewijden aan God. God wijdt zich nooit gedeeltelijk toe en dus wil Hij ook niet dat wij ons gedeeltelijk toewijden aan Hem. Dit is altijd al belangrijk geweest en nu we in de eindtijd leven, zal er nog meer aan ons getrokken worden om met onze eigen voorwaarden ons toe te wijden aan God. Wellicht nog iets scherper: van alles van God verwachten en zelfs mopperen als Hij er weer eens niet is. Maar er niet bij stil willen staan dat dit wel eens te maken kan hebben met onze eigen toewijding.

God heeft zich totaal en onherroepelijk aan ons toegewijd door het offer van Zijn Zoon Jezus die Zijn leven gaf aan het kruis. God heeft de prijs van onze relatie met Hem vastgesteld. En Jezus stelt deze voorwaarde ook aan ons in Lukas 14:33: Zo kan dan ieder van u die niet alles wat hij heeft, achterlaat, geen discipel van Mij zijn.

Wellicht vind je dit hard of onbuigzaam klinken, maar het is wel de realiteit die Jezus leerde.

Laat mij je meenemen in 2 principes over het Koninkrijk van God. Principes die zeker nu we in de eindtijd leven van groot belang zijn. We zullen meer dan tevoren onder druk komen te staan ons toe te wijden op onze eigen voorwaarden.

Ten eerste: God houdt nooit uitverkoop. Hij verlaagt nooit de prijs van zijn  ‘producten.’ Als je de relatie met God wil zoals Petrus, Paulus en Johannes hadden, dan moet je dezelfde prijs betalen als zij hebben betaald. God geeft geen korting. Hij wil jouw toewijding helemaal.

Het tweede principe: In Gods Koninkrijk is geen inflatie! De prijs gaat niet omhoog en niet omlaag. Die blijft altijd hetzelfde. Dat in tegenstelling tot de grote inflatie waar wij nu mee te maken hebben en waarvan het einde nog niet in zicht is. Een inflatie waardoor we allemaal minder hebben te besteden of zelfs tekort komen.

Als wij ons volledig, zonder onze eigen voorwaarden, toewijden aan God ervaren we vrede, zekerheid en vreugde. Dan kunnen we genieten van God in ons leven.

Meteen in het begin van de geschiedenis van de mensheid, toen de mens voor het eerst in relatie leefde met God, was die relatie heel eenvoudig. Er waren weinig godsdienstige rituelen en benodigde attributen. Henoch wandelde met God, zo simpel was het. Dit lezen we in Genesis 5:22-24.
Als we verder lezen in de Bijbel, ontmoeten we Abraham, de vader van het geloof. Zijn meest eervolle betiteling: Abraham was vriend van God. Dit lezen we in Jakobus 2:23. Hij en God genoten eenvoudig van elkaars gezelschap.
Ik geloof echt dat God ervan houdt als Zijn kinderen van Hem genieten.
Soms zijn we zo bezig met methodes en theologische leerstellingen, dat we te midden van dit alles het zicht op God verliezen. We komen terecht in het midden van het bos, waar we alleen nog maar bomen zien, en zien we dus door de bomen het bos niet meer; het overkoepelende beeld. Dus moeten we terugkeren uit het bos, eens rustig om ons heen kijken en overwegen of we onze prioriteiten wel goed invullen.
Bid vandaag dat God je terugbrengt in die eenvoudige vriendschapsrelatie met Hem. Dan krijg je het overkoepelende beeld van Zijn grootheid, Zijn schoonheid en Zijn vriendschap in alle facetten weer terug. Wil je dat? Kies er dan voor om zelf de ‘eerste’ stap te zetten.

Twee citaten uit de bijbel om dit toe te lichten:
1) Openbaring 3:20 – Jezus zei: Zie, Ik sta aan de deur, en Ik klop. Als iemand mijn stem hoort, en de deur opent, zal Ik bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden, en hij met Mij. Anders gezegd: Geef eerst je deel aan Jezus, daarna geeft Hij Zijn deel aan jou. Nodig Hem uit aan je maaltijd en dan pas gaat Hij met je eten.
2) Of zoals Jezus tegen zijn Vader God in de hemel zei zoals beschreven in Johannes 17:10 – …al wat van Mij is, is van U, en wat van U is, is van Mij… Let ook hier weer op de volgorde: Jezus wijdt zich eerst toe aan zijn Vader en dan wijdt Zijn Vader zich aan Jezus toe. Hetzelfde principe geldt ook voor ons: Wijd je eerst en volledig toe aan God en dan is alles van God ook voor jou.

De bijbel zegt dat het zwaar wordt in de eindtijd. Meestal hebben we dat gevoel nog niet in ons vrije Westen. Maar in veel andere delen van de wereld betaal je een hoge prijs als je Jezus wilt volgen. Ik acht de kans groot dat we ook in ons vrije westen te maken gaan krijgen met verdrukking. Dat kunnen we ontlopen door wereldgelijkvormig te worden. Door ons aan te passen aan de wereldse normen en waarden. Door water bij de wijn te doen.  Door bijbelgedeelten anders uit te leggen dan er staat of gewoon negeren omdat het niet past in ons leven. Waarbij we dus inleveren op onze toewijding aan God. En dus gaan we Gods volledige toewijding aan ons ook missen.

Daaarom eindig ik met de vraag waar ik mee begon: Waarom zou jij je volledig toewijden aan God? Omdat je dan ook Gods volledige toewijding zult gaan ervaren in jouw leven.

Wil je Jezus leren kennen?


Wij leggen jou graag persoonlijk het evangelie uit.

Contact

Blijf up to date

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste updates: vertaalde nieuwsbrieven van Amir Tsarfati, nieuwe video’s, blogs en colums.