Eindtijd – Israel is nog steeds Gods oogappel

6 december 2023

Gedurende de hele moderne geschiedenis van Israël zien we dat de hand van God op Israël rust:

  • De hand van God bij het redden van het overblijfsel van Israël uit de gaskamers en de vernietigingskampen in Europa.
  • De hand van God om alle 12 stammen terug te brengen naar een land dat op dat moment een dorre woestenij was . En nu een van de vruchtbaarste gronden ter wereld!
  • De hand van God bij het nieuw leven inblazen van de oude, vergeten Hebreeuwse taal als het enige communicatiemiddel tussen mensen uit meer dan 80 verschillende landen met verschillende talen.
  • De hand van God om ervoor te zorgen dat de pogingen om de opnieuw geboren staat te vernietigen steeds weer mislukken.

Gods hand was gedurende de hele moderne geschiedenis van Israël als opnieuw geboren staat aanwezig. De afgelopen ruim 66 jaar is God daar geweest. God werkt toe naar de eindtijd! De Bijbel zegt in Psalm 121: “Hij die Israël bewaart, sluimert noch slaapt.” Het volk Israël is sterk en veerkrachtig. Het volk Israël heeft de grote hand van God gezien bij het beschermen en voorzien in alles wat ze nodig hadden. En we houden vast aan de belofte die God aan Israël gaf door de profeet Amos, het negende hoofdstuk van zijn boek. “‘En Ik zal de gevangenen van Mijn volk Israël terugbrengen; zij zullen de verwoeste steden bouwen en bewonen; zij zullen wijngaarden planten en er wijn uit drinken; zij zullen ook tuinen aanleggen en daarvan de vruchten eten. Ik zal ze in hun land planten en ze zullen niet langer worden weggetrokken uit het land dat ik ze heb gegeven’, zegt de Heer, uw God. Amen.”

Bij zijn geboorte in 1948 werd de natie Israël binnengevallen door vijf legers die een jihad afkondigden. Zij beloofden Israël te vernietigen en indien nodig elke druppel van hun eigen bloed te vergieten. Toen Israël werd aangevallen, bezat het niet één tank of kanon, maar beschikte het over negen verouderde vliegtuigen. De vijf binnenvallende legers werden afgeslagen en Israël overleefde en kwam tot bloei.

Vóór de Zesdaagse Oorlog van 1967 kondigde president Nasser van Egypte aan: “De legers van Egypte, Jordanië, Syrië en Libanon staan ​​klaar aan de grenzen van Israël… om de uitdaging aan te gaan. Ook de legeres van Irak, Algerije, Koeweit, Soedan en de hele Arabische natie staan achter ons. Deze daad zal de wereld verbazen. Vandaag zullen ze weten dat de Arabieren klaar zijn voor de strijd Het kritieke uur is aangebroken. We hebben het stadium bereikt van serieuze actie en niet van verklaringen.”

President Abdur Rahman Aref van Irak sloot zich aan bij de woordenoorlog en zei: “Het bestaan ​​van Israël is een fout die rechtgezet moet worden. Dit is onze kans om de schande uit te roeien die ons sinds 1948 heerst. Ons doel is duidelijk: Israël van de kaart vegen.” Op 4 juni sloot Irak zich aan bij de militaire alliantie met Egypte, Jordanië en Syrië.

De Arabische retoriek ging gepaard met de mobilisatie van Arabische krachten. Ongeveer 250.000 troepen (bijna de helft in de Sinaï), meer dan 2.000 tanks en 700 vliegtuigen omsingelden Israël. Israël was opnieuw in de minderheid,  had minder wapens, was omsingeld en werd geconfronteerd met schijnbaar onoverkomelijke moeilijkheden. Toch duurde het slechts zes dagen voordat Israël de overwinning behaalde. Oost-Jeruzalem werd ingenomen en het geluid van deze woorden weerklonk door het hele land: “De Tempelberg ligt in onze handen!”

Op 6 oktober 1973 – Jom Kipoer, de heiligste dag op de Joodse kalender – openden Egypte en Syrië een gecoördineerde verrassingsaanval op Israël. Ongeveer 180 Israëlische tanks kregen te maken met een aanval van 1.400 Syrische tanks. Langs het Suezkanaal werden minder dan 500 Israëlische verdedigers aangevallen door 80.000 Egyptenaren. Toch won Israël opnieuw.

Zelfs met al dit duidelijke bewijs dat Israël door de voorzienigheid en beloften van God opnieuw een natie is, zien we vandaag opnieuw, dat Israël wordt aangevallen door degenen die de Joden haten.


Wat zegt de bijbel hierover:

Zacharia 12:3
En op die dag zal het gebeuren dat Ik Jeruzalem voor alle volken tot een zeer zware steen zal maken; Allen die het willen weghalen zullen zeker in stukken worden gesneden, ook al zijn alle naties van de aarde ertegen verzameld.

Dat wat we opniew zien heeft een geestelijke oorsprong. Opnieuw  wordt dit bewezen door het feit dat de wereld grotendeels onverschillig lijkt tegenover verkrachting, marteling en moord, zolang het maar tegen de Joden is. Helaas hebben velen binnen de kerk zich aangesloten bij degenen die de Joden bestempelen als bezetters en de daden van de Palestijnse terroristen excuseren als gerechtvaardigd vanwege hun onderdrukking. Sommigen doen dit onder een vlag die verkondigt dat het moderne Israël geen bijbels Israël is.

Genesis 12:3
‘Ik zal degenen zegenen die jou zegenen, en ik zal hem vervloeken die jou vervloekt; en in jou zullen alle geslachten van de aarde gezegend worden.”

Genesis 12:7
Toen verscheen de HEER aan Abram en zei: ‘Aan jouw nakomelingen zal Ik dit land geven.’ En daar bouwde hij een altaar voor de Heer, die aan hem verschenen was.

Genesis 17:18-19
En Abraham zei tegen God: “O, dat Ismaël voor U mocht leven!” Toen zei God: ‘Nee, uw vrouw Sara zal u een zoon baren, en u zult hem de naam Isaak geven; Ik zal Mijn verbond met hem oprichten tot een eeuwig verbond, en met zijn nakomelingen na hem.’

Als het moderne Israël geen Bijbels Israël is, waarom beschermt de God van de Bijbel het volk Israël dan tegen degenen die zijn volk willen vernietigen? Het antwoord is eenvoudig: God heeft het verbond gesloten met Israël. En het zijn Gods naam, Gods Woord en Zijn beloften die op het spel staan.

In de beroemde passage van Genesis 12:3 zien we een waarschuwing voor vloeken, gevolgd door een belofte van zegeningen die nog steeds waar is en zich vandaag de dag manifesteert. God zei dat door Abraham, Isaak en Jakob de Heilige van Israël zou komen. Dat is onze Verlosser Jezus! En dat de wereld vandaag de dag nog steeds door Hem wordt gezegend. Maar als de belofte nog steeds waar is, is de waarschuwing dat ook. Het interessante aan de waarschuwing is dat ‘vloek’ en ‘vloeken’ twee verschillende Hebreeuwse woorden zijn. Het woord ‘vloek’ betekent ‘bitter behandelen’. Het woord ‘vloeken’ betekent ‘licht maken of weinig over nadenken’. Ter parafrase: wat ons wordt verteld is dat degenen die gering over Israël denken, door God bitter zullen worden behandeld omdat zij dit doen.

De geschiedenis heeft bewezen dat dit klopt met betrekking tot de moderne natie van bijeengebrachte Joden in hun nationale thuisland. Het zal opnieuw bewezen worden in het huidige conflict, en binnenkort, wanneer alle naties van de aarde zich tegen Jeruzalem verzamelen, zal het ook dan opnieuw bewezen worden!

Zacharia 12:8-9
Op die dag zal de HEER de inwoners van Jeruzalem verdedigen; wie onder hen zwak is, zal op die dag zijn als David, en het huis van David zal als God zijn, als de Engel van de HEERE voor hen. Het zal op die dag zijn dat ik zal proberen alle naties die tegen Jeruzalem optrekken te vernietigen.

Gods hand is nog steeds op Zijn volk Israël!

Ps: Deze blog is een vertaling van de extra nieuwsbrief van Amir Tsarfati van 27 november 2023


Mag ik je uitnodigen om voor jezelf te gaan onderzoeken wat er in de bijbel staat:

Wil je Jezus leren kennen?


Wij leggen jou graag persoonlijk het evangelie uit.

Contact

Blijf up to date

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste updates: vertaalde nieuwsbrieven van Amir Tsarfati, nieuwe video’s, blogs en colums.