Een mens is óf een zendeling óf een zendingsterrein

2 februari 2022

“De mens is óf een zendeling óf een zendingsterrein”

Deze uitspraak deed Corrie ten Boom in één van haar boeken en zette zich vast in mijn gedachten. Corrie schreef voor christenen die zich geroepen wisten het Licht van de wereld te zijn. Maar ze schreef ook voor mensen die zijn genade nog moesten aannemen. Nog steeds zijn haar boeken actueel en is haar boodschap niet veranderd.

Terwijl ik nadacht over deze woorden van Corrie ten Boom moest ik ook denken aan het verhaal van de tien bruidsmeisjes. Jezus plaatst dit verhaal middenin zijn langste antwoord ooit aan zijn leerlingen. Zij vroegen aan Jezus:

Vertel ons, wanneer zal dat allemaal gebeuren en aan welk teken kunnen we uw komst en de voltooiing van deze wereld herkennen? Mattheüs 24:3

Jezus vertelde welke tekenen er zullen komen en waaraan we de eindtijd kunnen herkennen om dan in Mattheüs 25 het verhaal van de tien meisjes te vertellen.

Tien meisjes verwachten de bruidegom. Ze vielen in slaap totdat er luid geroep klonk. Zij maakten snel hun olielampen klaar. Toen zagen vijf meisjes dat de olie in hun lampen op was. “Geef ons wat van jullie olie”, vroegen ze. Maar dat kon niet want dan zou hun olie ook op raken. “Koop zelf olie”, was het antwoord. Vijf meisjes gingen met de bruidegom mee en de andere vijf moesten nog op zoek naar olie. Toen ook zij uiteindelijk bij de bruidegom aankwamen bleef de deur gesloten en hij zei: “Ik ken jullie niet”.

Wat een intens verhaal verteld Jezus hier middenin zijn redevoering over de tekenen van de tijden. Alle tien meisjes verwachten de bruidegom. Ik ga ervan uit dat ze gelovig zijn en bekend met Jezus – anders zouden ze Hem niet verwachten. En toch… het gaat mis met de olie. Vijf gelovige meisjes zijn niet goed voorbereidt en denken dat ze op het laatste moment nog wel iets kunnen regelen.

Dit verhaal laat mij twee keuzes zien. Of ik verlang naar de komst van Jezus de Bruidegom en laat mij dagelijks vullen met zijn Geest. Dat zal als gevolg hebben dat ik meer een zendeling ben en wordt en deel uit Zijn Woord en Liefde. Óf ik ben afwachtend en onverschillig over zijn komst en zie wel hoe het gaat als de Bruidegom er aan komt. Maar dan neem ik een groot risico. Dit wordt ook uitgelegd in de video ‘Mattheus 24&25 en de eindtijd…’

Weet jij óf je een zendeling bent óf een zendingsterrein?
Corrie moedigde mensen aan om te reflecteren. Heeft de boodschap van de bijbel je vandaag aangesproken en waarom? Hoe kun je dit toepassen en in praktijk brengen? Heb je iets goed te maken met anderen?

Op deze manier zul je niet zonder olie komen te zitten en word je van ‘zendingsterrein’ een zendeling en dat is hard nodig in deze tijd.

U zult kracht ontvangen, wanneer de Heilige Geest over u komt. Handelingen 1:8

Heel veel zegen en goedheid,
Tilly

Blijf up to date

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste updates: vertaalde nieuwsbrieven van Amir Tsarfati, nieuwe video’s, blogs en colums.