De bazuin van de opname in de eindtijd

8 mei 2024

De Bijbel zegt: “Want de Heer zelf zal uit de hemel neerdalen met een geroep, met de stem van een aartsengel en met de bazuin van God.” Dit is allemaal in de hemelse gewesten. Dit is niet iets wat de wereld zal horen, wat de wereld zal begrijpen, of waar de wereld nota van zal nemen. Niets. Het gaat allemaal om ons. In de Bijbel is het de bazuin van God. Het is niet de trompet van mensen. Het is niet de sjofar. Het is niets anders. Het is niet eens de trompet van een engel. De Bijbel zegt dat de bazuin van de opname verbonden is met de stem van een aartsengel. Alles bevindt zich in het hemelse rijk. Het is niet hier. Maar wel de start van de grote verdrukking die zal plaatsvinden in de eindtijd.

De tweede komst van Jezus: Laat ik (Amir) het in een beter beeld schetsen. Als wij met Hem terugkeren, zullen de Joden op het Trompettenfeest op de trompet blazen en de hele wereld zal Hem met ons zien terugkeren. Maar als we naar boven gaan, zal niemand ons zien. We zullen zomaar weg zijn. Alle opwinding zal niet hier zijn. Niemand zal opgewonden zijn als hij zegt: “Oh wauw, kijk, er is een opname.” Nee, ze zullen waarschijnlijk zeggen: ‘Opgeruimd.’ Ik bedoel, dat is het. ‘Eindelijk zijn ze hier weg. Laten we feesten.”

Raad eens wie er opgewonden is? Natuurlijk zijn wij dat. Maar nog meer: De hemel verwacht ons. Er zal feest zijn in de hemel. De hemel bereidt zich voor op de komst van de zonen en dochters. Het is geweldig.

1 Thessalonicenzen 1:10. Wanneer zal dat gebeuren? 1 Thessalonicenzen 1:10 – “…wachten op Zijn Zoon uit de hemel, die Hij uit de dood heeft opgewekt. Zelfs Jezus die ons verlost,’ spreek me aan, ‘van de komende toorn.’ Niet door de toorn, maar door de komende toorn.


Er bestaat veel verwarring rond de “laatste bazuin” die Paulus noemde in 1 Korintiërs 15. Als we de Schrift door de bijbel laten interpreteren, kunnen we tot de bedoelde betekenis komen.

1 Thessalonicenzen 4:13-18
Maar ik wil niet dat u onwetend bent, broeders, over degenen die in slaap zijn gevallen, zodat u niet verdrietig zult zijn zoals anderen die geen hoop hebben. Want als wij geloven dat Jezus stierf en weer opstond, zal God ook degenen die in Jezus slapen met Zich meebrengen. Daarom zeggen wij u door het woord van de Heer: wij die leven en blijven tot de komst van de Heer, zullen degenen die slapen geenszins voorafgaan. Want de Heer Zelf zal uit de hemel neerdalen met een roep, met de stem van een aartsengel en met de trompet van God. En de doden in Christus zullen eerst opstaan. Dan zullen wij, die nog leven en achterblijven, samen met hen in de wolken worden opgenomen om de Heer in de lucht te ontmoeten. En zo zullen wij altijd bij de Heer zijn. Troost elkaar daarom met deze woorden.

Vroege christenen noemden de dood van het lichaam gewoonlijk slaap. Dit was gebaseerd op een vast geloof in een toekomstige lichamelijke opstanding van de doden in Christus. Ze merkten op dat de tijd dat het lichaam van een gelovige in het graf lag tijdelijk was, en daarom vergeleken ze het met slapen, wat ook een tijdelijke toestand is.

De verwarring met de laatste bazuin komt vaak voort uit het vermengen van de bazuinoordelen uit Openbaring met de bazuin van God en de stem van een aartsengel die het einde van het gemeentetijdperk aangeeft. Dit laatste is de tijd van de lichamelijke opstanding van de doden in Christus. Het is wanneer gelovigen die op dat moment nog in leven zijn, zowel de doden in Christus als de Heer in de lucht zullen ontmoeten. Paulus zegt dat we elkaar met deze woorden moeten troosten.

Als de laatste bazuin in 1 Korintiërs 15 dezelfde is als de laatste bazuin van de zeven die in Openbaring worden genoemd, dan is er een probleem met het vinden van troost in de woorden van Paulus. Er is ook een probleem met andere geschriften.

Openbaring 3:10
Omdat u Mijn gebod om te volharden hebt gehouden, zal Ik u ook tegenhouden voor het uur van beproeving dat over de hele wereld zal komen, om degenen die op aarde wonen op de proef te stellen.

De Heer zegt niet: “Ik zal je tijdens het laatste deel van de verdrukking van de schaaloordelen afhouden.” Hij zegt dat Hij degenen die volharden zal behoeden voor de hele verdrukking, het uur van beproeving dat over de hele wereld komt.

Een ander probleem met het zien van de laatste bazuin als de zevende van Openbaring 11 is dat de gebeurtenissen die volgen op het blazen van dat laatste bazuinoordeel niets zeggen over de gebeurtenissen die zijn opgetekend in 1 Korintiërs 15 en 1 Thessalonicenzen 4. Dit wil nog niets zeggen over het feit dat: tegen de tijd dat de zevende trompet klinkt, zullen miljarden zijn gedood, zal de aarde ongekende catastrofale gebeurtenissen hebben meegemaakt, en zullen Satan en zijn twee beesten oorlog hebben gevoerd met de heiligen en hen hebben overwonnen. Dit is iets wat de kerk niet kan overkomen.

Het punt is dat als we er niet voor worden aangenomen om bij de Heer te zijn, er geen troost kan worden gehaald uit wat er over de hele wereld gaat gebeuren tijdens de grote verdrukking.

1 Thessalonicenzen 1:10
…en te wachten op Zijn Zoon uit de hemel, die Hij uit de dood heeft opgewekt, namelijk Jezus die ons verlost van de komende toorn.

1 Thessalonicenzen 5:9-11
Want God heeft ons niet aangesteld om te toornen, maar om verlossing te verkrijgen door onze Heer Jezus Christus, die voor ons stierf, zodat we, of we nu wakker worden of slapen, samen met Hem zouden leven. Troost elkaar daarom en sticht elkaar, net zoals u dat ook doet.

De bazuin van God is niet de zevende bazuin uit Openbaring. In plaats daarvan is het de bazuin die het einde van het gemeentetijdperk aangeeft. De verwijdering van de kerk is nodig om het eerste beest uit Openbaring aan de macht te laten komen, wat gebeurt aan het begin van de verdrukking. Daaruit kunnen we concluderen, omdat we geen afspraak hebben met Gods toorn, dat de hele verdrukking de toorn van God is en dat we er als kerk niets van zullen zien.

Voor degenen die graag beweren dat christenen altijd met verdrukking te maken hebben gehad, dus waarom zouden we aan de Grote Verdrukking ontsnappen? Het antwoord is simpel: de Grote Verdrukking is Gods toorn, maar onze huidige beproevingen worden veroorzaakt door Satan en de mens. Het zijn twee totaal verschillende dingen.

Dus, lieve broers en zussen, troost u met het feit dat deze steeds donkerder wordende wereld aangeeft dat de onbekende dag en het onbekende uur waarop de doden in Christus en zij die leven in Christus de Heer in de lucht zullen ontmoeten om voor altijd bij Hem te zijn, misschien wel vandaag zou kunnen zijn!


Zoals je leest leven we in de eindtijd. De periode vlak voor de grote verdrukking zoals onder andere beschreven staat in het bijbelboek Daniël en Openbaring. Vind je het spannend? Maakt het je ongerust over hoe het verder moet? Maak vandaag de keuze om een relatie met God aan te gaan. Dat gaat via zijn Zoon Jezus. Hoe? Kijk de video: Hoe kan ik God leren kennen?

Blijf up to date

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste updates: vertaalde nieuwsbrieven van Amir Tsarfati, nieuwe video’s, blogs en colums.