2022 – Het jaar vol met spanning en verlangen!

2 januari 2022

Op oudejaarsavond keken we – met ons gezelschap van die avond – terug en bedachten wat we achter ons zouden laten. Ik kon eigenlijk niet echt iets bedenken wat ik achter mij wilde laten en daar moest ik wel even over nadenken. De volgende dag wist ik dat ik de ervaringen en gebeurtenissen van vorig jaar niet kon en niet wilde achterlaten.

Spannend
Nog nooit heb ik in al die jaren zoveel spanning ervaren als ik nadacht over de toekomst. Natuurlijk waren er spannende situaties en gebeurtenissen maar niet zo levensbepalend dat ik er met oud en nieuw mee bezig was. Maar nu is de wereld veranderd en zal nooit meer vertrouwd voor mij zijn.
Ik ervaar dat we in spannende tijden leven – vol onzekerheid. De overheden van de wereld nemen ons mee in (listige) plannen die ik niet meer klakkeloos kan vertrouwen.

Uiteindelijk is dit natuurlijk ook zoals het bedoeld is. Ik moet geen vertrouwen hebben in de overste van deze wereld want dan word ik gelijkvormig en dan ben ik niet meer effectief als zoutend zout.
De woorden van Jezus zijn nogal duidelijk. Jullie zijn het zout van de aarde. Maar als het zout zijn smaak verliest, hoe kan het dan weer zout gemaakt worden? Het dient nergens meer voor dan weggegooid en vertrapt te worden. Mattheüs 3:13

Zout is er voor de smaak, conserveren en zuiveren. Het zuiveren van wonden door zout is een pijnlijk gebeuren en dat doen we dan ook liever niet. Maar het is wel één van de dingen waarvoor we geroepen zijn. Weet jij wat de wonden van deze tijd zijn? Weet jij waar God jou voor geroepen heeft in deze tijd?

Ben je geroepen om onrecht te bestrijden of om kennis uit de bijbel te delen? Ben je geroepen om mensen een hart onder de riem te steken of om mensen (financieel) te ondersteunen die getroffen worden door de huidige maatregelingen?

Verlangend
De spanningen van deze tijd maken ook een groot verlangen los naar de ontmoeting met Jezus. Dat had ik eigenlijk niet. Ik wist dat het er ooit aan zat te komen maar het was meer kennis dan dat het mijn hart echt raakte. Als ik nu de profetieën lees en de beloften die God ons geeft in de bijbel dan gaat mijn hart sneller kloppen. Het spoort mij nog meer aan om niet meer te zwijgen maar mij uit te spreken over de bijzondere tijd die zal komen voordat Jezus zijn gemeente komt halen.

Ik verwacht dat we tot aan die dag nog een moeilijke tijd zullen krijgen. We staan voor moeilijke kwesties die ons door de overheid worden opgelegd en de verdeeldheid die dit veroorzaakt in gezinnen, families, kerken en samenleving. Dit vraagt om keuzes die ik daarin moet maken en die ik niet kan ontlopen en achter mij laten. Maar ik wil weten wat God hierin van mij vraagt.

Weet jij wat God van jou vraagt in de tijd waarin we leven? Ik hoop, wens en bid dat ook jij heel gauw zult weten waar God wil dat jij jouw zout strooit.

Heel veel zegen en wijsheid voor 2022 en de vreugde van de Heer.

Tilly

Blijf up to date

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste updates: vertaalde nieuwsbrieven van Amir Tsarfati, nieuwe video’s, blogs en colums.