De 70 jaarweken van Daniël

Daniël krijgt een cryptische omschrijving mee van de engel Gabriël over Israël en de stad Jeruzalem.

Hoewel God tegen Daniel zegt dat de totale periode in totaal 70 jaarweken van 7 jaar zal duren, wordt vervolgens een periode van 62 jaarweken en 7 jaarweken apart benoemd. Deze 69 jaarweken omvatten dus een periode van 69 x 7 jaren, in totaal 483 jaar.

Velen hebben gepuzzeld met deze 483 jaar, maar kwamen toch niet op een herkenbare periode uit. Dat is niet onbegrijpelijk als we onze moderne westerse zonnekalender gebruiken. Als je deze periode wil begrijpen met je een vertaalslag maken naar de Hebreeuwse kalender van die dagen.

Sir Robert Anderson ging in de 19e eeuw die uitdaging aan. Hij telde op die kalender een periode door van 483 jaren van telkens 360 dagen. Dit is een periode van 173.880 dagen.

Dit is exact de periode tussen het moment dat Nehemia in 445 v. Christus de opdracht krijgt om de stad Jeruzalem te herbouwen en de dag dat Jezus op zijn ezel Jeruzalem binnenreed terwijl de hele menigte juichte en riep ‘Hosanna!’. Hoe precies is Gods kalender?

Maar de 70e jaarweek moet nog komen. Na de 69e week volgt er een ‘tussenperiode’ waarin het niet gaat om Israël maar om de kerk – de Gemeente van Jezus. Waarom de 70ste week nog komt en hoe deze eruit ziet, legt Amir Tsarfati uit onderstaande video.

Thema's om de eindtijd beter te begrijpen

Blijf up to date

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste updates: vertaalde nieuwsbrieven van Amir Tsarfati, nieuwe video’s, blogs en colums.