Thema’s om de eindtijd beter te begrijpen

Hier vind je allerlei thema's die je helpen om een beter zich te krijgen op de eindtijd waarin we leven. Zoals de opkomst van één wereldreligie. Het wie, waar, wanneer en waarom van de antichrist etc.

Aanmelden platform Eindtijd

Thema’s:

Video: Israel en de kerk
Is de kerk het ‘nieuwe Israel’ of is dit een misleiding waardoor we niet zien hoe God zijn weg met Israel gaat ondanks…

Video: De opkomst van één wereldreligie
Er ontstaat een nieuwe religie en deze verspreidt zich snel. In tegenstelling tot religieuze overnames uit het verleden, vindt er geen gevecht plaats. In feite hebben de volgelingen van vele andere geloofssystemen het snel omarmd en in hun doctrine opgenomen.

Het is een niet-oordelende, feel-good religie van oecumene en inclusie en acceptatie van alle mensen en alle levensstijlen. Er is maar één groep mensen die van deze nieuwe wereldwijde religie wordt afgewezen: de volgelingen van Jezus Christus.

Ontdek wat de rol is van de paus in het aansturen op één wereldreligie

Video: The last Jihad
Jihad blijft escaleren en uitbreiden. Het doel? Om de islam te verspreiden en het woord van Allah superieur te maken, terwijl de goden van de ongelovigen inferieur worden gemaakt.

Radicale islamisten zullen alle beschikbare middelen gebruiken – immigratie, onderwijs, media en vooral het zwaard. Waar is de islam in de eindtijd? Is het mogelijk dat de antichrist een moslim zal zijn?

In deze video, The Final Jihad, verwerkt Amir Tsarfati de geschiedenis en de nieuwsberichten van vandaag door de lens van de profetische Schrift om te zien waar de islam past in een ‘Ezechiël 38-wereld.’ In deze boodschap die anders is dan hij eerder heeft gegeven, verzekert Amir ons dat, terwijl alle anderen de laatste jihad vrezen, we uit moeten kijken naar de laatste bazuin.

Video: De anti-christ: Wie, waar, wanneer en waarom?
In deze video leer meer over de anti-christ zodat je hem weet te herkennen.

Video: Leven we al in de ‘grote verdrukking?
De wereldgebeurtenissen in de eindtijd zullen plaatsvinden, of ons dit aanstaat of niet. Maar sommigen zeggen dat we al in de grote verdrukking leven. Maar klopt dit?

Aanmelden platform Eindtijd

Ontmoet elkaar!

Wij hebben andere mensen nodig om ons geloof te beleven en elkaar aan te moedigen. 

Op het Platform Eindtijd kunnen we groepen vormen die met elkaar communiceren via dit platform en waarbij de groep chat is afgeschermd. We faciliteren bij het opstarten van een groep of helpen je om een groep te vinden in je eigen omgeving zodat je elkaar ook live kunt treffen. 

Meld je aan op het Platform waar je dit kenbaar kunt maken.

Aanmelden platform Eindtijd

Opname al geweest?

Opname al geweest?

Het kan zijn dat als je hierop klikt, de opname al is geweest.
Maar je krijgt een tweede kans in de komende 7 jaar. Ga naar het Platform Eindtijd en focus je op de uitleg van het bijbelboek Openbaring.

Wij hebben daarbij maar één advies: Kies voor Jezus en houdt vol!

Aanmelden platform Eindtijd