Het bijbelboek Openbaringen

Openbaring is ons gegeven om ons 'iets te openbaren of te onthullen’, en dat is het tegenovergestelde van ‘iets zo ingewikkeld mogelijk maken’.

Aanmelden platform Eindtijd

Wim Grandia (voorganger) gaat bij de behandeling van Openbaringen uit van een grotendeels chronologische opzet, waarbij de ‘outline’ te vinden is in hoofdstuk 1:19. Johannes krijgt daar de opdracht om op te schrijven:

  • Wat hij heeft gezien: De openbaring van Jezus zoals hij nu is. De verheerlijkte Christus
  • Wat nu is: het tijdperk van de kerk, opgeschreven in zeven brieven aan zeven verschillende gemeenten.
  • Wat hierna zal geschieden: Vanaf Openbaring 4 waarbij hij ziet wat gaat gebeuren zowel in de hemel als op de aarde. Dit eindigt met de wederkomst van de Here Jezus.

Citaat van Wim Grandia: ‘het gaat in deze studie niet om het promoten van de volmaakte eindtijdvisie (als die al bestaat), maar wel om het bewust maken van de tijd waarin we leven, het aanwakkeren van het verlangen naar de wederkomst en de oproep om ons te heiligen en te reinigen.’

Benieuwd naar de onthulling van Openbaring? Kijk, luister en verwonder je over Gods plan om de aarde terug te brengen onder het koningschap van Jezus.
Meld je aan op het Platform Eindtijd waar Wim Grandia dit in 8 video’s uitlegt.

Aanmelden platform Eindtijd

Ontmoet elkaar!

Wij hebben andere mensen nodig om ons geloof te beleven en elkaar aan te moedigen. 

Op het Platform Eindtijd kunnen we groepen vormen die met elkaar communiceren via dit platform en waarbij de groep chat is afgeschermd. We faciliteren bij het opstarten van een groep of helpen je om een groep te vinden in je eigen omgeving zodat je elkaar ook live kunt treffen. 

Meld je aan op het Platform waar je dit kenbaar kunt maken.

Aanmelden platform Eindtijd

Opname al geweest?

Opname al geweest?

Het kan zijn dat als je hierop klikt, de opname al is geweest.
Maar je krijgt een tweede kans in de komende 7 jaar. Ga naar het Platform Eindtijd en focus je op de uitleg van het bijbelboek Openbaring.

Wij hebben daarbij maar één advies: Kies voor Jezus en houdt vol!

Aanmelden platform Eindtijd