De 70 jaarweken van Daniel

Daniël krijgt een cryptische omschrijving mee van de engel Gabriël die betrekking heeft op Israël en de stad Jeruzalem.

Aanmelden platform Eindtijd

Hoewel God tegen Daniel zegt dat de totale periode in totaal 70 jaarweken van 7 jaar zal duren, wordt vervolgens een periode van 7 en 62 jaarweken apart benoemd. Deze 69 jaarweken omvatten dus een periode van 69 x 7 jaren, in totaal 483 jaar.

Velen hebben gepuzzeld met deze 483 jaar, maar kwamen toch niet op een herkenbare periode uit. Dat is niet onbegrijpelijk als we onze moderne westerse kalender gebruiken. Als je deze periode wil begrijpen moet je een vertaalslag maken naar de Hebreeuwse kalender van die dagen.

Sir Robert Anderson ging in de 19e eeuw die uitdaging aan. Hij telde op die kalender een periode door van 483 jaren van telkens 360 dagen. Dan kom je op een periode van 173.880 dagen.

Dit is exact de periode tussen het moment dat Nehemia in 445 v. Christus de opdracht krijgt om de stad Jeruzalem te herbouwen en de dag dat Jezus op zijn ezel Jeruzalem binnenreed terwijl de hele menigte juichte en riep ‘Hosanna!’

Gods kalender is adembenemend precies!

Maar de 70e jaarweek moet nog komen. Na de 69e week volgt er een ‘tussenperiode’ waarin het niet gaat om Israël maar om de kerk – de Gemeente van Jezus. Waarom de 70ste week nog komt en hoe deze eruit ziet, legt Amir Tsarfati uit in deze video op het Platform Eindtijd.

Benieuwd in welke tijdsperiode we leven en waarom de 70-ste jaarweek nog komt? Meld je aan op het Platform Eindtijd.

Aanmelden platform Eindtijd

 

Ontmoet elkaar!

Wij hebben andere mensen nodig om ons geloof te beleven en elkaar aan te moedigen. 

Op het Platform Eindtijd kunnen we groepen vormen die met elkaar communiceren via dit platform en waarbij de groep chat is afgeschermd. We faciliteren bij het opstarten van een groep of helpen je om een groep te vinden in je eigen omgeving zodat je elkaar ook live kunt treffen. 

Meld je aan op het Platform waar je dit kenbaar kunt maken.

Aanmelden platform Eindtijd

Opname al geweest?

Opname al geweest?

Het kan zijn dat als je hierop klikt, de opname al is geweest.
Maar je krijgt een tweede kans in de komende 7 jaar. Ga naar het Platform Eindtijd en focus je op de uitleg van het bijbelboek Openbaring.

Wij hebben daarbij maar één advies: Kies voor Jezus en houdt vol!

Aanmelden platform Eindtijd